Jongeren ervaren niet alleen keuze-stress maar ook keuze-apathie!

Je hoort het regelmatig de laatste tijd: veel jongeren ervaren keuze-stress en dat zie ik ook om mij heen.

Wat ik óók in mijn praktijk zie is iets wat ik “keuze-apathie” noem: nergens zin meer in hebben of helemaal niet meer weten wat je wilt, met als gevolg angst om te kiezen en in cirkeltjes rond blijven draaien.

Op zich, staan we vandaag de dag voor dezelfde soort keuzes als bijvoorbeeld 30 jaar geleden; toen moesten wij als jongeren ook keuzes maken voor school, keuzepakket, studie enz.

Er is wel één groot verschil met nu: de druk lag er niet zo enorm op en wij werden niet doodgegooid met bijvoorbeeld het creëren van cv’s op tienerleeftijd of selectieprocedures die je het gevoel geven dat je er voor moet gaan, ook al weet je niet eens wat je echt wilt, óf, …..en, dat gebeurt ook, dat je nergens meer voor wilt gaan!

Zijn wij als maatschappij niet doorgeschoten in de talloze selectie-en prestatie eisen?

Dat veel jongeren niet meer weten wat ze echt willen of moeite hebben met kiezen heeft in mijn ogen veel te maken met de focus die er tegenwoordig door, goedbedoelende en betrokken ouders, opleidingen en de politiek gelegd wordt op het presteren, op de resultaten pur sang en veel minder op het natuurlijke leerproces, het leerplezier en de intrinsieke kwaliteiten en interesses van een jongere.

Matching, motivatiebrieven, toelatingsexamens, keuzetests, ze zijn aan de orde van de dag. Waar is de tijd dat een middelbare school diploma voldoende was voor een vervolgopleiding? Al die extra eisen, ik vraag me af ze zo effectief zijn? Ik betwijfel het, zeker gezien de grote uitval van studenten al tijdens het eerste jaar van vele studies.

Er is niets mis met een zekere mate van prestatiedruk en selectie, maar wėl in de mate waarin we die tegenwoordig zien; wèl als het tot gevolg heeft dat veel jongeren daardoor het gevoel krijgen niet te mogen “falen” en het gevoel hebben continue aan het “perfecte plaatje” te moeten voldoen. Lukt dat niet? Dan vallen ze voor hun gevoel buiten de boot, kunnen ze gestrest, eenzaam, overspannen (soms met paniekaanvallen) of zelfs depressief raken.

In mijn praktijk als sociaal psycholoog maak ik regelmatig mee dat jongeren helemaal niet meer weten wat ze eigenlijk willen. Murw geslagen door allerlei verwachtingen van zowel school, ouders (hoe goed bedoeld ook), leeftijdsgenoten en uiteindelijk ook zichzelf, weten ze soms niet meer wat ze wel en niet leuk vinden, waar ze nou eigenlijk goed in zijn en wat bij hen past.

En daarom moet eerst die druk er van af!

Het maken van een keuze die goed voelt en motiveert komt pas aan bod als de druk er van af is en jongeren weer enthousiasme voelen, hun kwaliteiten (her)ontdekken maar ook hun drempels en valkuilen gaan onderzoeken: m.a.w. als ze de ruimte krijgen.

De omslag kan soms al binnen een aantal sessies plaatsvinden. Ik zie jongeren in relatief korte tijd groeien in zelfvertrouwen, zelfkennis en overgaan tot het nemen van stappen in een richting die bij hen past en waar zij zich goed bij voelen en dat werkt als een opwaartse spiraal.

Preventie

Tot een burn-out of depressie hoeft het zeker niet te komen. Jongeren zijn weerbaar en veerkrachtig maar wij, als ouders, docenten, hulpverleners en politici kunnen wèl bijdragen aan een verandering van klimaat. Wij kunnen hand in eigen boezem steken en bij onszelf te rade gaan in hoeverre wij jongeren de ruimte bieden voor hun eigen zoektocht, ook al gaat dit met vallen en opstaan.

Sleutelwoorden in dit proces zijn: vertrouwen, ondersteunen, motiveren, luisteren en meedenken…..zodat zij mogen worden wie en wat ze willen zijn!

Voor meer informatie, ga naar Studiekeuze Traject of Jongeren